Δημόσιο - ΑΣΕΠ

9 νέες συμβάσεις στην Αττική

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε την σχετική προκήρυξη

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν οι υποψήφιοι ηλικίας από 18 έως 65 ετών
09/03/2018 | 11:26

Εννέα νέοι υπάλληλοι προσλαμβάνονται από τον δήμο Βύρωνα. 

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε την σχετική προκήρυξη, η οποία αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τις προσεχείς μέρες. 

Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια οκτώ μήνες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά, στην διεύθυνση του δήμου, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά. 

Σημειώστε, για τις ειδικότητες, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα

Πατήστε στο κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη», για να διαβάσετε το επίσημο έγγραφο

?>