Δημόσιο - ΑΣΕΠ

Κοινωνικοί λειτουργοί στην Κοζάνη

Για την ειδικότητα απαιτείται η κατοχή άδειας άσκησης επαγγέλματος

Οι συμβάσεις θα είναι ετήσιες
22/02/2018 | 10:48

Με έναν κοινωνικό λειτουργό, ενισχύεται ο δήμος Κοζάνης.    

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ετήσια. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του δήμου. 

Σημειώστε, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα. 

Υπολογίστε τα μόριά σας, δείτε τις βάσεις διορισμού, σύμφωνα με τα στοιχεία πρόσφατων διαγωνισμών και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας 

?>