Δημόσιο - ΑΣΕΠ

19 θέσεις στο Περιστέρι

Ενισχύεται ο τομέας καθαριότητας του δήμου

Απαραίτητο το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας για τους οδηγούς

Με 19 εποχικούς υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο δήμος Περιστερίου.

Το νέο προσωπικό θα ενισχύσει τον τομέα καθαριότητας.

Βασικό κριτήριο επιλογής είναι εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης και η επαγγελματική για τους οδηγούς απορριμματοφόρων 

Σημειώστε ότι η 8μηνη σύμβαση δεν ανανεώνεται, ούτε παρατείνεται.

Δείτε και συμπληρώστε την αίτηση που αντιστοιχεί σε αυτόν τον διαγωνισμό. Υπολογίστε τα μόρια σας και βρείτε τις πιθανότητες επιτυχίας.

?>