Δημόσιο - ΑΣΕΠ

Ολόκληρη η προκήρυξη για την πρόσληψη 209 μονίμων στην ΕΥΔΑΠ

Δείτε προθεσμίες προσόντα δικαιολογητικά και αμοιβές - Συμμετέχουν υποψήφιοι 30 ειδικοτήτων

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων έως τις 3 Μαΐου

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η προκήρυξη για την πρόσληψη 209 μονίμων υπαλλήλων.

Η προθεσμία υποβολών ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει στις 18 Απριλίου και ολοκληρώνεται στις 3 Μαΐου.

Ο φάκελος υποψηφιότητας με τα επισυναπτόμενα έγγραφα υποβάλλεται στο ΑΣΕΠ έως τις 7 Μαΐου.

Με την νέα προκήρυξη ζητείται προσωπικό 30 διαφορετικών ειδικοτήτων.

Στην κατηγορία Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης θα προσληφθούν 71 υπάλληλοι, στην κατηγόρια Τεχνολογικής εκπαίδευσης 41 υπάλληλοι και στη Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 97 υπάλληλοι.

H ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται στον κόμβο στου ΑΣΕΠ.

Πατώντας το βελάκι για κάθε ειδικότητα μπορείτε να δείτε προσόντα δικαιολογητικά και αμοιβές

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη κα υπολογίστε τα μόρια σας

?>