Δημόσιο - ΑΣΕΠ

42 μόνιμοι διοικητικοί στο υπουργείο Δικαιοσύνης

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η προκήρυξη - Προθεσμίες, προσόντα, δικαιολογητικά, αμοιβές ανά ειδικότητα

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, έως τις 27 Απριλίου

Προσκλητήριο διορισμού σε διοικητικούς υπαλλήλους απευθύνει το υπουργείο Δικαιοσύνης, με την προκήρυξη 2Κ/2018, που δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Θα προσληφθούν 42 μόνιμοι υπάλληλοι στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, αρχίζει στις 12 Απριλίου και ολοκληρώνεται στις 27 του ίδιου μήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις οφείλουν να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο θα επισυνάπτονται, όλα τα δικαιολογητικά για ιδιότητες που επικαλούνται στην αίτησή τους.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει:

  • Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική αίτηση
  • Παράβολο €3
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Επικυρωμένα δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον κόμβο του ΑΣΕΠ 

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη, υπολογίστε τα μόριά σας και δείτε για κάθε ειδικότητα προσόντα, δικαιολογητικά και αμοιβές