Δημόσιο - ΑΣΕΠ

9 καθαριστές στην Καλαμαριά

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει δίμηνες συμβάσεις

Στην κατηγορία ΥΕ ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν τα «κοινωνικά» κριτήρια

Στην κάλυψη εννέα θέσεων εργατών καθαριότητας, προχωρά ο δήμος Καλαμαριάς. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υποψήφιοι ηλικιάς από 18 έως 65 ετών.

Οι νέοι υπάλληλοι θα υπογράψουν συμβάσεις δύο μηνών.

Πατήστε στην εφαρμογή «Υπολογίστε τα μόριά σας» και δείτε την πιθανότητα επιτυχίας σας.

?>