Δημόσιο - ΑΣΕΠ

Προσλήψεις καθηγητών με αμοιβή 54.000 ευρώ το άτομο

Ειδικό πρόγραμμα της Ακαδημίας Αθηνών - Έως 10 Ιανουαρίου η κατάθεση των αιτήσεων

Η τελική επιλογή θα γίνει με προσωπική συνέντευξη

Με εννέα καθηγητές- συνεργάτες ενισχύεται η Ακαδημία Αθηνών.

Οι προσλήψεις θα γίνουν για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία».

Η αμοιβή για κάθεναν από τους συνεργάτες ορίζεται στα €54.000

Θα επιλεγούν:

  • Ιστορικοί (3 θέσεις)
  • Φιλόλογος
  • Ανθρωπολόγος
  • Γλωσσολόγος
  • Θεατρολόγος
  • Αρχαιολόγος
  • Διοικητικός

Στην ανακοίνωση της Ακαδημίας Αθηνών αναφέρεται ότι για την τελική επιλογή θα προσμετρήσει ( 200 μόρια)η προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, έως τις 10 Ιανουαρίου, στη διεύθυνση: Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών, Πανεπιστημίου 28, 10679 Αθήνα

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση της Ακαδημίας Αθηνών πατώντας το κουμπί «Δείτε το έγγραφο»