Συντάξεις - Ασφάλιση

ΤΜΕΔΕ: Νέα ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα για μηχανικούς

Σημαντική ενίσχυση των παροχών των συμβολαίων

Οι νέες καλύψεις, φτάνουν μέχρι και σε τετραπλασιασμό του ποσού αποζημίωσης

Από την 1η Δεκεμβρίου, το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ), έχει ενεργοποιήσει δύο καινούργια προγράμματα ασφαλιστικής κάλυψης. Πρόκειται για ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα «Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης» και «Ζωής - Υγείας» που παρέχονται από τις εταιρίες ALLIANZ και INTERAMERICAN, που ορίστηκαν ως ανάδοχοι, αντίστοιχα,.

Οι νέες καλύψεις, φτάνουν μέχρι και σε τετραπλασιασμό του ποσού αποζημίωσης. Τα προγράμματα δημιουργήθηκαν από το ΤΜΕΔΕ για τα Ενεργά Μέλη – Πιστούχους του, βάσει των καταστατικών του διατάξεων και κατόπιν διενέργειας δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού.

Τα νέα συμβόλαια προσφέρουν σημαντική ενίσχυση των παροχών των συμβολαίων για το επόμενο έτος, ενώ συγχρόνως επιτεύχθηκε μείωση 32% του συνολικού κόστους των ασφαλίστρων.

Τα προγράμματα

Α. «Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης»: Στο νέο ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα με την ALLIANZ, oι πιστούχοι και οι εταιρείες καλύπτονται εντός Ελλάδας για τα έργα και τις υπηρεσίες, που προσφέρουν ως Μηχανικοί και για τα οποία έχουν εκδώσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Οι παροχές ασφάλισης αφορούν σε καλύψεις:

* Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Μηχανικών για τη μελέτη, επίβλεψη ή την παροχή υπηρεσιών μελέτης – επίβλεψης. Εισάγεται νέα κάλυψη σε περίπτωση απαιτήσεων, που θα προκύψουν από την απώλεια εγγράφων.

* Αστικής Ευθύνης έργου, που περιλαμβάνει τη Γενική Αστική Ευθύνη και την Αστική Ευθύνη Εργοδότη. Εισάγονται νέες καλύψεις Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων από πυρκαγιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα, καθώς και από την χρήση ανυψωτικών μηχανήματων και φορτοεκφορτώσεων.

Β. «Ζωής – Υγείας»: Στο νέο ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα με την INTERAMERICAN, oι πιστούχοι καλύπτονται όλο το 24ωρο, εντός και εκτός Ελλάδας με παροχές που αφορούν σε:

  • Αποζημίωση από ατύχημα σε περίπτωση θανάτου, μόνιμης, ολικής ή μερικής αναπηρίας.
  • Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα από ασθένεια ή ατύχημα.

Οι βελτιώσεις κινούνται σε δύο κατευθύνσεις:

  • Βελτιώνεται η υπάρχουσα ασφαλιστική κάλυψη του επιδόματος νοσοκομειακής περίθαλψης, καθώς αυξάνεται το ύψος της ημερήσιας παροχής από € 60 σε € 70.
  • Βελτιώνεται η υπάρχουσα ασφαλιστική κάλυψη χειρουργικής επέμβασης, καθώς αυξάνεται το εφάπαξ ποσό με μέγιστο όριο τα € 000 ανά περίπτωση, κλιμακούμενο με βάση την πολυπλοκότητα της εγχείρησης, στην οποία θα έχει υποβληθεί ο ασφαλισμένος.