Συντάξεις - Ασφάλιση

ΕΦΚΑ: Νέα ρύθμιση σε 72 δόσεις για χρέη λόγω πανδημίας

Χρονική περίοδος υποβολής αιτήσεων

Έχει δημιουργηθεί ξεχωριστός ειδικός κωδικός πληρωμής

Η νέα ρύθμιση για όσους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους επλήγησαν από την πανδημία, τέθηκε σε ισχύ από σήμερα Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου. Δίνεται το δικαίωμα διακανονισμού των οφειλών που έχουν προκύψει από μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και αποπληρωμής τους σε έως 72 μηνιαίες δόσεις.

Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022 στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. Για οφειλέτες που τυχόν εξαιρούνται από τη πιστοποίηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. η αίτηση θα μπορεί να υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. κλείνοντας ένα ηλεκτρονικό ραντεβού μέσα από τον ιστότοπο του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, η ρύθμιση αφορά οφειλές που δημιουργήθηκαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού. Αφορά την χρονική περίοδο από τον Φεβρουάριο του 2020, όταν ξεκίνησε επί της ουσίας η πανδημία στη χώρα, έως τον Ιούνιο του 2021. Προϋπόθεση είναι οι όποιες οφειλές να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και να έχουν διαβιβαστεί στο Κ.Ε.Α.Ο.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την επεξεργασία που έχει γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Φορέα, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία προσδιορισμού των οφειλών για 767.645 μη μισθωτούς για το χρονικό διάστημα από 01.01.2020 έως 30.09.2021, η ένταξη των οποίων στο Κ.Ε.Α.Ο. ξεκίνησε επίσης από 01.12.2021. Επισημαίνεται επίσης πως οι οφειλές Φεβρουαρίου-Μαρτίου-Απριλίου–Μαΐου 2020 που είχαν τεθεί σε αναστολή είσπραξης δεν εντάσσονται στην εν λόγω ρύθμιση καθώς δεν θεωρούνται ληξιπρόθεσμες. Η περίοδος αναστολής είσπραξης αυτών των οφειλών λήγει στις 31/12/2021.

Ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι ότι παρακολουθείται αυτοτελώς, χωρίς να επηρεάζεται από τη ύπαρξη τρεχουσών οφειλών ή την τήρηση άλλων παράλληλων ρυθμίσεων του ίδιου οφειλέτη. Για τον λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί ξεχωριστός ειδικός κωδικός πληρωμής, ο οποίος συνδέεται αποκλειστικά με την συγκεκριμένη ρύθμιση και θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τους οφειλέτες για την καταβολή των δόσεων.