ΟΑΕΔ - Προγράμματα Εργασίας

«Ανοίγει ο δρόμος» για το εποχικό επίδομα για 130.000 δικαιούχους

Καταχώρηση ενσήμων έως 16 Νοεμβρίου

Διενεργούνται έλεγχοι για τη διασταύρωση των στοιχείων 14.000 ασφαλισμένων

Μέχρι τις 16 Νοεμβρίου θα πρέπει να περιμένουν περίπου 130.000 εργαζόμενοι για να διαπιστώσουν ότι καταβλήθηκαν στους κωδικούς τους, τα ένσημα από τις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού, που είχαν λάβει το 2020. Πρόκειται για εργαζόμενους από τους κλάδους του τουρισμού, της εστίασης, αλλά και για καλλιτέχνες, που είχαν υποβάλλει μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις, είχαν γίνει δικαιούχοι της αποζημίωσης, αλλά ακόμα δεν είχαν βρει καταχωρημένα τα ένσημά τους.

Τώρα, «ανοίγει ο δρόμος» για να εγκριθούν οι αιτήσεις που έχουν υποβάλλει οι περισσότεροι εξ αυτών, ώστε να λάβουν το εποχικό επίδομα, αλλά και τυχόν παροχές σε χρήμα, που δικαιούνται.

Η καταχώρηση των ασφαλιστικών εισφορών κατέστη εφικτή μετά την υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η σχετική διαδικασία αφορά συγκεκριμένα: 

- 108.000 περίπου εποχικά εργαζομένους με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης (τουρισμός, εστίαση)

- 22.364 καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης, ξεναγούς και τουριστικούς συνοδούς

- 12 εργαζομένους με καταγγελία σύμβασης σε επιχειρήσεις - εργοδότες που επλήγησαν από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, διενεργήθηκε μεγάλος αριθμός ελέγχων και διασταυρώσεις των αρχείων του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με αυτά του e-ΕΦΚΑ, ώστε να ταυτοποιηθούν οι ασφαλισμένοι που έλαβαν την αποζημίωση ειδικού σκοπού. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή των ΑΠΔ στον e-ΕΦΚΑ διενεργούνται έλεγχοι ορθότητας του περιεχομένου τους και τυχόν εντοπιζόμενες λανθασμένες εγγραφές διορθώνονται και υποβάλλονται εκ νέου, με αποτέλεσμα να απαιτείται μεγάλος χρόνος έως την ενσωμάτωση των ασφαλιστικών δεδομένων των ΑΠΔ από το πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ. 

Η διαδικασία υποβολής των ΑΠΔ των ανωτέρω κατηγοριών ασφαλισμένων με Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου για όλους τους μήνες του 2020 έχει ολοκληρωθεί. Στην παρούσα φάση ενημερώνονται μηχανογραφικά οι «Ατομικοί Λογαριασμοί Ασφάλισης» στο πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ. Οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων ασφάλισής τους μέχρι τις 16 Νοεμβρίου.

Διευκρινίζεται ότι διενεργούνται περαιτέρω έλεγχοι για τη διασταύρωση των στοιχείων 14.000 περίπου ασφαλισμένων που δεν έχουν ταυτοποιηθεί, καθώς τα στοιχεία είναι ελλιπή (π.χ. δεν υπάρχει Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου κλπ).  Καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να ολοκληρωθεί και γι’ αυτούς η υποβολή ΑΠΔ το ταχύτερο δυνατό και με ταυτοποίηση των στοιχείων κατά προτεραιότητα.

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υπογραμμίζει ότι η καθυστέρηση υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται απώλεια των δικαιωμάτων των εργαζομένων, που απορρέουν από τις ασφαλιστικές εισφορές της αντίστοιχης μισθολογικής περιόδου. Για το σκοπό αυτό έχουν δοθεί οδηγίες σε όλες τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισμού και Υποστήριξης του e-ΕΦΚΑ να μην απορρίπτονται οι παροχές σε χρήμα που αιτούνται εργαζόμενοι λόγω μη έγκαιρης υποβολής των αντίστοιχων ΑΠΔ, αλλά τα αιτήματα να παραμένουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες μέχρι την ολοκλήρωση της υποβολής των δηλώσεων.