ΟΑΕΔ - Προγράμματα Εργασίας

ΟΠΕΚΑ: Οικονομική ενίσχυση στους τραυματίες από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού

Ύψους 6.000 ευρώ

Για τη χορήγηση της συγκεκριμένης οικονομικής ενίσχυσης απαιτείται η υποβολή αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης

Οικονομική ενίσχυση ύψους 6.000 ευρώ ανά περίπτωση, θα χορηγήσει ο ΟΠΕΚΑ, για τα άτομα που τραυματίστηκαν στις πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα, το περασμένο καλοκαίρι.

Πρόκειται για μια εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, που αφορά όσους, μετά τον τραυματισμό τους, νοσηλεύτηκαν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 48ωρών, συνεχόμενα ή διακοπτόμενα, ή εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία.

Για τη χορήγηση της συγκεκριμένης οικονομικής ενίσχυσης απαιτείται η υποβολή αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο ή από τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ ή στις κατά τόπον αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΑ.

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται στους δικαιούχους εφάπαξ με πίστωση στον δηλωθέντα λογαριασμό του δικαιούχου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που έπεται του μήνα, κατά τον οποίο εκδόθηκε η εγκριτική απόφαση για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την σχετική αίτηση στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.

Διαβάστε επίσης: