Δημόσιο - ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ: Αυτή είναι η προκήρυξη που κάνει δεκτά όλα τα πτυχία

Προθεσμία και αιτήσεις

Μέχρι τις 8 Νοεμβρίου έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην προκήρυξη 8Κ/2021 του ΑΣΕΠ.
25/10/2021 | 11:56

Μέχρι τις 8 Νοεμβρίου έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην προκήρυξη 8Κ/2021 του ΑΣΕΠ.

Συγκεκριμένα, η προκήρυξη του 8Κ/2021 ΑΣΕΠ αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 120 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών και Πειραιά (υπουργείο Δικαιοσύνης) και στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού - ΟΑΕΔ (υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων).

Συμμετέχουν - Κατανομή θέσεων:

 • Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εβδομήντα εννέα (79) θέσεις.
  Κλάδου / Ειδικότητας: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), έξι (6) θέσεις.
  Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), τριάντα πέντε (35) θέσεων.
  Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΠΑΙΔΟΝΟΜΩΝ, ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ

Σημειώστε:

1) Η προκήρυξη δεν έχει "κόφτες", δηλαδή πρόσθετα απαραίτητα προσόντα.

2) Κατά συντριπτική πλειοψηφία θα προσληφθούν υπάλληλοι γραφείου.

3) Γίνονται δεκτοί όλοι οι τίτλοι σπουδών από ΑΕΙ, ΤΕΙ και Λύκεια.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 8 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Αιτήσεις τώρα

Απευθυνείτε, άμεσα, στην υπηρεσία συμπλήρωσης αιτήσεων του workenter για να κάνετε έγκυρα και ορθά την αίτησή σας. 

Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, καλέστε στα τηλέφωνα:

 • 211 9555 025

 • 211 9555 099

 • 211 9555 050

Εναλλακτικά

Στείλτε e-mail στη διεύθυνση [email protected] αναγράφοντας στο θέμα "ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ 8Κ/2021" και μέσα στο κείμενο του μηνύματος το ονοματεπώνυμό σας και ένα τηλέφωνό σας.