Δημόσιο - ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ: Μόνιμες προσλήψεις σε ΕΛΣΤΑΤ, Συνήγορο του Πολίτη και φορείς

Ολόκληρο το ΦΕΚ της προκήρυξης 6Ε/2021

Στο Εθνικό Τυπογραφείο δημοσιεύθηκε η προκήρυξη 6Ε/2021 του ΑΣΕΠ για μόνιμες προσλήψεις σε υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ΕΛΣΤΑΤ, Συνήγορο του Πολίτη, Υπουργείο Εσωτερικών και φορείς
22/10/2021 | 15:16

Στο Εθνικό Τυπογραφείο δημοσιεύθηκε η προκήρυξη 6Ε/2021 του ΑΣΕΠ για μόνιμες προσλήψεις σε υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ΕΛΣΤΑΤ, Συνήγορο του Πολίτη, Υπουργείο Εσωτερικών και φορείς.

Ειδικότερα, προκηρύσσονται:

  • Μία (1) θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ Ν.Π.Ι.Δ. - Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
  • Τέσσερις (4) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) (Ανεξάρτητη Αρχή) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
  • Τέσσερις (4) θέσεις Ειδικών Επιστημόνων στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Υπουργείο Εσωτερικών) με θητεία, διάρκειας ίσης με τη θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου
  • Μία (1) θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Συνήγορο του Πολίτη (Ανεξάρτητη Αρχή) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
  • Μία (1) θέση Ελεγκτή Ιατρού με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας - Θράκης)

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 4 Νοεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 22 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης και των δικαιολογητικών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΑΣΕΠ.

Πατήστε το κουμπί Δείτε το έγγραφο για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.