Συντάξεις - Ασφάλιση

Συντάξεις χηρείας: Πώς θα γίνει η παρακράτηση για αποπληρωμή χρέους

Πως θα γίνεται η αποπληρωμή στο εξής

Το κατώτατο ποσό της παρακράτησης, ορίζεται σε 50 ευρώ, μηνιαίως

Ευκολότερα θα μπορούν στο εξής να εξοφλήσουν το χρέος τους, τυχόν δικαιούχοι σύνταξης χηρείας που έλαβαν, αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά. Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ, εξειδικεύει σχετική νομοθετική παρέμβαση και δίνει την ευκαιρία στους οφειλέτες, να αποπληρώσουν το χρέος τους με παρακράτηση από την καταβαλλόμενη σύνταξη, μικρότερη από εκείνη που ίσχυε. Ακριβέστερα, η αποπληρωμή θα γίνεται ως εξής:

  • Μέχρι το ποσό των 1.000 ευρώ θα παρακρατείται το 1/10 του ακαθάριστου ποσού της μηνιαίας σύνταξης.
  • Για τυχόν ποσά που υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ, θα υπάρχει μηνιαία παρακράτηση στο 1/6 του ποσού.

Το κατώτατο ποσό της παρακράτησης, ορίζεται σε 50 ευρώ, σε μηνιαία βάση.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση σε πρόσφατο νόμο (ν.4826/21 αρ. 84), κρίθηκε απαραίτητη, για να αντικαταστήσει την προηγούμενη διαδικασία, που υποχρέωνε τον οφειλέτη, σε εξόφληση του όποιου χρέους του, με αφαίρεση του ½ της σύνταξής του, κάθε μήνα!

Αξίζει να σημειωθεί ότι το χρέος από συντάξεις χηρείας προέκυψε για περιπτώσεις κατά τις οποίες παρήλθε η τριετία χορήγησης της σύνταξης, ή διαπιστώθηκε ότι ο δικαιούχος συνεχίζει να εργάζεται. Στην περίπτωση αυτή, θα έπρεπε να γίνει περικοπή κατά 50% στο καταβαλλόμενο ποσό. Αν κάτι τέτοιο δεν συνέβη, τότε προέκυψαν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, που τώρα αναζητούνται από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Μόλις στις αρχές του περασμένου καλοκαιριού, υπήρξε εμπλοκή με περίπου 5.500 τέτοιες περιπτώσεις, που ενώ δεν γνώριζαν τις παραμέτρους της νομοθεσίας και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, διαπίστωσαν ότι είχαν υποστεί περικοπή οι συντάξεις τους. Υπήρξε παρέμβαση από τον υπουργό Εργασίας, Κωστή Χατζηδάκη και τελικά οι περικοπές δεν έγιναν. Τώρα, οι μειώσεις θα πραγματοποιηθούν πολύ πιο τμηματικά και θα αφαιρεθούν πολύ μικρότερα ποσά από τους δικαιούχους, ανά μήνα.