Συντάξεις - Ασφάλιση

«Άρωμα» σύμβασης στα καλλυντικά: Σταθεροί οι μισθοί - Ποια επιδόματα διατηρούνται ανέπαφα

Αμετάβλητοι οι μισθοί

Με δύο ξεχωριστές συμβάσεις, διατηρούνται αμετάβλητοι οι μισθοί όσων εργάζονται στον κλάδο των καλλυντικών. Υπογράφτηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, κλαδική σύμβαση ανάμεσα στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Βιομηχάνων και Αντιπροσώπων Καλλυντικών και Αρωμάτων και στο Σωματείο Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Καλλυντικών και επιχειρησιακή σύμβαση μεταξύ του «ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ LOREAL DPL» και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «LOREAL HELLAS».

Η διάρκεια της νέας κλαδικής σύμβασης θα είναι ετήσια με έναρξη ισχύος την 1 η Οκτωβρίου της φετινής χρονιάς και λήξη την 30 η Σεπτεμβρίου 2022.

Εκτός από το σταθερό βασικό μισθό, μένουν ανέπαφα στην κλαδική και μια σειρά από επιδόματα. που υπήρχαν στην προηγούμενη σύμβαση και μεταφέρθηκαν στην καινούργια. Ίδια κατάσταση θεσμοθετείται και με την επιχειρησιακή σύμβαση, καθώς προβλέπει διατήρηση των βασικών μισθών, καθώς και όλων των θεσμικών όρων και του συνόλου των επιδομάτων και παροχών.

Ακριβέστερα, η κλαδική σύμβαση προβλέπει διατήρηση του βασικού μισθού στα 735,04 ευρώ μικτές αποδοχές. Επίσης, προβλέπεται επίδομα δεκαετίας (2,5%), αναγνώριση προϋπηρεσίας, επίδομα γάμου (10%) και επίδομα τέκνων (1% για το πρώτο, 2% για το δεύτερο, 5% για το τρίτο παιδί). Όσοι είναι κάτοχοι πτυχίου θα λαμβάνουν και σχετικό επίδομα (9-11%).

Ακόμα χορηγείται επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού 200 ευρώ το μήνα, παροχή που θα δίνεται για παιδιά έως τεσσάρων ετών.