Δημόσιο - ΑΣΕΠ

4 θέσεις στα Γιάννενα

Προσλαμβάνονται εργάτες αποκομιδής απορριμμάτων με οκτάμηνες συμβάσεις

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών
09/01/2018 | 11:50

Με νέο προσωπικό τεσσάρων καθαριστών αποκομιδής απορριμμάτων, θα ενισχυθεί ο δήμος Ιωαννιτών. 

Οι νέοι υπάλληλοι θα υπογράψουν συμβάσεις που θα διαρκέσουν οκτώ μήνες. 

Για την ειδικότητα, τα τυπικά προσόντα είναι μη απαιτούμενα. Ωστόσο, κοινωνικά κριτήρια κρίνουν το προβάδισμα των υποψηφίων στο διορισμό. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τις αιτήσεις τους αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένο φάκελο στη διεύθυνση του δήμου. 

«Συμπληρώστε την αίτηση» και διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη, κάνοντας κλικ στις αντίστοιχες εφαρμογές το workenter.

?>