Δημόσιο - ΑΣΕΠ

5 γυμναστές στον δήμο Πολυγύρου

Θα εργαστούν στο πρόγραμμα «Άθλησης για όλους»

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις έως τις 30 Ιουνίου 2018

Την πρόσληψη πέντε γυμναστών προωθεί ο δήμος Πολυγύρου.

Οι πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ, που θα εργαστούν στα προγράμματα «Άθλησης για όλους», θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας έως τις 30/6/2018.

Από την ανάγνωση της προκήρυξης προκύπτει ότι ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών, τυχόν μεταπτυχιακά και η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, κρίνουν τον διορισμό. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, στην πρόσληψη προηγούνται οι μόνιμοι κάτοικοι ή δημότες Πολυγύρου.

Υπολογίστε τα μόριά σας, πατώντας το αντίστοιχο κουμπί, συμπληρώστε και εκτυπώστε την αίτηση συμμετοχής.

?>