Δημόσιο - ΑΣΕΠ

2 θέσεις στην Αριδαία

Ενισχύεται άμεσα η Εφορεία Αρχαιοτήτων

Η εξειδικευμένη εμπειρία κρίνει τον διορισμό

Δυο εποχικούς υπαλλήλους θα προσλάβει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας. Τα νέο προσωπικό θα υπογράψει ολογόμηνη σύμβαση εργασίας , η οποία δεν ανανεώνεται ούτε παρατείνεται.

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί στην Αριδαία σε έργο που υλοποιείται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας πατώντας το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας».