Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες ύψους €300 για σπουδαστές ανωτάτων σχολών

Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Τη χορήγηση τριών υποτροφιών ανακοίνωσε το Ίδρυμα Παναγιώτου και Μελπομένης Γεωργίλη και αφορά σπουδαστές Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών Προπτυχιακών Σπουδών και Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Το Ίδρυμα Παναγιώτου και Μελπομένης Γεωργίλη προκηρύσσει τρεις υποτροφίες.

Θα χορηγηθούν δύο υποτροφίες εσωτερικού ύψους €200 μηνιαίως και μία εξωτερικού ύψους €300 μηνιαίως.

Αφορά σπουδαστές Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών προπτυχιακών σπουδών και μεταπτυχιακών σπουδών.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Αίτηση
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητος
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ισχύει για ένα τρίμηνο
 • Αποδεικτικό Λυκείου αποφοίτησης
 • Βεβαιώσεις απο τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδαμύλων 
 • Βεβαίωση από Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ν. Χίου περί των ετών υπηρεσίας γονέως στα Εκπαιδευτήρια των Καρδαμύλων μόνο για τέκνα εκπαιδευτικών
 • Βεβαίωση περί της κατά έτος αναλυτικής βαθμολογίας από τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Αποδεικτικό πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ για Μεταπτυχιακά
 • Πιστοποιητικό σπουδών ή βεβαίωση σπουδών εγγραφής στην οικεία Σχολή του εσωτερικού/εξωτερικού
 • Βεβαίωση με αναλυτική βαθμολογία των παρελθόντων ετών για τους ήδη φοιτούντες σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
 • Συστατική επιστολή
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας των δύο τελευταίων ετών
 • Υπεύθυνη δήλωση
 • Βιογραφικό σημείωμα

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2271044045 και 6948251958 (κ. Λεόντιος Αντ. Ζαννίκος)