Υποτροφίες & Πρακτική

Επτά χορηγίες για μεταπτυχιακά από το Ίδρυμα Ευγενίδου

Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και προθεσμία

19/05/2020 | 18:00

Επτά υποτροφίες διάρκειας ενός έτους προκηρύσσει το Ίδρυμα Ευγενίδου.

Αφορά διπλωματούχους του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου που επιθυμούν να εκπονήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα ή εξωτερικό.

Μηνιαίο επίδομα ύψους 1.250 ευρώ για όσους εκπονήσουν σπουδές στο εξωτερικό και 834 ευρώ για όσους σπουδάσουν Ελλάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

 • Αίτηση
 • Υπεύθυνη δήλωση
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας
 • Έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων έκτασης 300 έως 500 λέξεων    
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος
 • Αναλυτική βαθμολογία 
 • Πιστοποιητικό σειράς κατάταξης στο συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος αποφοίτησης.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης από Πανεπιστήμιο ότι ο υποψήφιος έχει γίνει δεκτός για μεταπτυχιακές σπουδές ετήσιας διάρκειας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, πλήρους φοίτησης και παρακολούθησης με φυσική παρουσία.
 • Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε-1) συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα και καταστάσεις οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε-3) 
 • Έγγραφα (σε ακριβή αντίγραφα) τα οποία αποδεικνύουν την ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων, όπως βεβαιώσεις ανεργίας, μονογονεϊκής οικογένειας
 • Αντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών 
 • Συστατική επιστολή

Αιτήσεις έως την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: Ίδρυμα Ευγενίδου, Λεωφ. Συγγρού 387, Παλαιό Φάληρο 175 64, τηλ.: 210-9469600.