Εκπαίδευση

Δωρεάν μεταπτυχιακά σε Προηγμένες Εφαρμογές στη Χημική Μηχανική

Τίτλος προγράμματος, δικαίωμα υποβολής αιτήσεων, δικαιολογητικά, προθεσμία, διάρκεια, στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών,του Πανεπιστημίου Πατρών, προκηρύσσει την εισαγωγή 40 μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τίτλος Προγράμματος: «Προηγμένες Εφαρμογές στη Χημική Μηχανική»

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων:

 • Πτυχιούχοι των Τμημάτων Χημικών Μηχανικών
 • Πτυχιούχοι υπόλοιπων Τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών
 • Πτυχιούχοι Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών
 • Πτυχιούχοι Τμημάτων των Σχολών Επιστήμης και Τεχνολογίας των Πανεπιστημίων 

Ηλεκτρονική αίτηση: ΕΔΩ

Δικαιολογητικά: 

 1. Έντυπη αίτηση
 2. Πρόσφατο βιογραφικό σήμειωμα
 3. Τρεις συστατικές επιστολές: mk6-protyposystatikiepistoli.docx
 4. Αντίγραφο διπλώματος-πτυχίου
 5. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις
 6. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
 7. Αποδεικτικό Ξένης Γλώσσας 
 8. Γραπτή έκθεση (λόγοι και στόχοι για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ.)
 9. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: έως 25 Ιανουαρίου 2019

Πληροφορίες: 

-Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Καραθεοδωρή 1, Πανεπιστημιούπολη, GR 265 04 Πατρα

-Χρυσούλα Πυλή

Τηλέφωνα: +30 2610969500, 2610969501 και 2610969503

E-mail: [email protected]