Δημόσιο - ΑΣΕΠ

4 εποχικοί στο Βόλο

Η εντοπιότητα είναι το βασικό κριτήριο επιλογής

Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Την πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Βόλου.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του δήμου.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, τα προσόντα, τα δικαιολογητικά, τον πρώτο μισθό και τα επιδόματα.

?>