Δημόσιο - ΑΣΕΠ

7 θέσεις στην Ήλιδα

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν ολιγόμηνες συμβάσεις.
18/12/2017 | 13:27

Διαδικασία προσλήψεων για εφτά υπαλλήλους εκκινεί ο δήμος Ήλιδας.  

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν δίμηνες συμβάσεις εργασίας.  

Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.  

Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν απόφοιτοι Λυκείου – ΙΕΚ.  

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση του δήμου.  

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα. Υπολογίστε τα μόριά σας και μετρήστε τις πιθανότητές σας, κάνοντας τη σύγκριση με τις βάσεις μορίων, πρόσφατων διαγωνισμών. 

?>