Υποτροφίες & Πρακτική

Νέες υποτροφίες για πτυχιούχους Ιατρικής

Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά - Ολόκληρη η προκήρυξη

Διαγωνισμό για τη χορήγηση υποτροφιών από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Παγκρατίου Ιβηρίτη Σαβράνη προκηρύσσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Διαγωνισμό για τη χορήγηση υποτροφιών από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Παγκρατίου Ιβηρίτη Σαβράνη προκηρύσσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Οι χορηγίες απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα.

Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται στα 400 ευρώ για 12 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τον φάκελο με εξής δικαιολογητικά έως 29 Μαΐου:

  • Αίτηση: aitisi.doc
  • Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας
  • Βεβαίωση του Τμήματος φοίτησης
  • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  • Αντίγραφο ποινικού μητρώου
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986: ypeythynidilosi.doc

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περισσότερες πληροφορίες.