Υποτροφίες & Πρακτική

Νέες υποτροφίες για Νεοελληνική Φιλολογία

Δικαιολογητικά - Ολόκληρη η προκήρυξη

Δύο υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό στον κλάδο της Νεοελληνικής Φιλολογίας χορηγεί η Ακαδημία Αθηνών από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Ανδρέα Ανδρεάδη (Υποτροφίες Εμμανουήλ Δ. Ροΐδη).

Για την υποτροφία εσωτερικού, η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται στα 450 ευρώ ενώ του εξωτερικού σε 1.500 ευρώ.

Γραπτές εξετάσεις στα μαθήματα:

  1. Εισαγωγή στην επιστήμη της νεοελληνικής φιλολογίας
  2. Ιστορία της νεότερης ελληνικής λογοτεχνίας (19ος - 20ός αιώνας): συγγραφείς και κείμενα

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

  • Αίτηση: aitisi.doc
  • Φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών
  • Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης Πανεπιστημίου ότι ο υποψήφιος έχει γίνει δεκτός για μεταπτυχιακές σπουδές στον αντίστοιχο κλάδο 
  • Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικού ελληνικής καταγωγής και ηλικίας όχι μεγαλύτερης των 36 ετών
  • Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής: ypeythyni_dilosi.doc
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Αιτήσεις έως την Τετάρτη 6 Μαΐου 2020

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περισσότερες πληροφορίες.