Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά - Ολόκληρο το πρόγραμμα

04/03/2020 | 06:00

Τη χορήγηση πέντε υποτροφιών ανακοίνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ.

Ερευνητικοί τομείς:

  • Δύο στην Μικροβιολογία
  • Μία στην Ανοσολογία
  • Μία στον τομέα της Νευροβιολογίας
  • Μία σε οποιονδήποτε από τους τρεις ανωτέρω τομείς

Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται στα 834 ευρώ.

Ενώ η διάρκεια ορίζεται στους 36 μήνες.

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιέχει:

  • Αίτηση (υπογραφή επιβλέποντα και υποψηφίου)
  • Βιογραφικό σημείωμα, επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  • Ερευνητική πρόταση 1.500 λέξεων συνυπογεγραμμένη
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών 
  • Υπεύθυνη δήλωση

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περισσότερες λεπτομέρειες.