Υποτροφίες & Πρακτική

Χορηγίες για πτυχιούχους Περιβαλλοντικών Επιστημών

Στόχοι, προσόντα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

19/11/2019 | 14:39

Το Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης χορηγεί ανταποδοτικές υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες που έχουν γνώσεις στη βιολογική γεωχημεία και την μικροβιακή οικολογία.

Θέσεις στο πρόγραμμα «Ο ρόλος της βιολογικής δραστηριότητας στην απόδοση αργών φίλτρων άμμου για επεξεργασία πόσιμου νερού».

Οι υποψήφιοι διδάκτορες θα εφαρμόσουν σύγχρονες μεθόδους για τη διερεύνηση της μικροβιακής οικολογίας και των ροών άνθρακα σε υδάτινα περιβάλλοντα. 

Έρευνες σε θέματα:

  • αποσαφήνισης εσωτερικής κυκλοφορίας του άνθρακα
  • λειτουργίας ιστών τροφίμων
  • ρόλος βιοδιάβλεψης σε φίλτρα άμμου

Στόχοι έργου:

  1. Ανάλυση διορατικότητας στη βιολογική δραστηριότητα
  2. Απόδοση αργών φίλτρων άμμου κατά την απομάκρυνση των παθογόνων μικροοργανισμών
  3. Βελτιστοποίηση παραδοσιακής λειτουργίας των αργών φίλτρων άμμου

Στην αρχή η μηνιαία αμοιβή θα "αγγίζει" τις 2.325€ και έπειτα μπορεί να αυξηθεί το ποσό.

Η διάρκεια ορίζεται σε έναν χρόνο και μετά την αξιολόγηση υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης (4 χρόνια). 

Για περαιτέρω πληροφορίες: [email protected]

Τοποθεσία: Ουτρέχτη, Ολλανδία