Υποτροφίες & Πρακτική

Ίδρυμα Μποδοσάκη: Νέες υποτροφίες

Μεταδιδακτορικές σπουδές σε 16 πεδία

05/11/2019 | 06:00

Τέσσερις υποτροφίες για έρευνα στο εξωτερικό θα χορηγήσει το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Αφορά τις μεταδιδακτορικές σπουδές στα εξής πεδία:

 • Ενεργειακή Τεχνολογία
 • Τεχνολογία και Μηχανική του Περιβάλλοντος
 • Υλικά - Τεχνολογία
 • Περιβάλλον
 • Πτική και Νανοτεχνολογία
 • Τεχνολογίες Νέφους και Έξυπνων Συσκευών 
 • Τεχνολογίες Ρομποτικής και Μηχανικής Όρασης
 • Πληροφορική - Επιστήμη Δεδομένων
 • Βιοτεχνολογία - Αγροτική Ανάπτυξη
 • Ανοσοβιολογία
 • Αναγεννητική Ιατρική
 • Γενετική
 • Γονιδιωματική Υπολογιστική
 • Καρκινογένεση
 • Νευροεπιστήμες
 • Φαρμακολογία

Απευθύνονται σε κατόχους διδακτορικού διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδας.

Η διάρκεια είναι διετής, με δυνατότητα παρατάσεως για ένα ακόμη έτος.  

Το ποσό της υποτροφίας θα ανέρχεται σε €30.000 ετησίως.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση: ΕΔΩ
 • Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Βεβαίωση κατοχής διδακτορικού διπλώματος
 • Δύο συστατικές επιστολές καθηγητών, που επέβλεψαν τη διδακτορική διατριβή. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικώς στο [email protected] από τους ίδιους τους καθηγητές.
 • Δήλωση για το προτεινόμενο ερευνητικό κέντρο και τον τίτλο της ερευνητικής πρότασης
 • Αντίγραφα επιστημονικών διακρίσεων
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986

Για περαιτέρω πληροφορίες: [email protected].