Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Συμμετέχουν πτυχιούχοι 5 τμημάτων - Προθεσμία, δικαιολογητικά

21/10/2019 | 06:00

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει υποτροφίες για απόφοιτους του Πανεπιστημίου Πατρών.

Απόφοιτοι Τμημάτων:

 1. Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Εργασίας
 2. Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικίας
 3. Θεατρικών Σπουδών
 4. Φιλολογίας
 5. Φιλοσοφίας

Προηγούνται οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Εργασίας.

Η υποτροφία δίνεται στη μνήμη της Μαρίας Κυριαζοπούλου – Μιράσγεζη, καθηγήτριας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Η διάρκεια ορίζεται στους 24 μήνες και το ποσό "αγγίζει" τις 5.000 ευρώ ανά έτος.

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υποψηφιότητας
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Πιστοποιητικό γνώσης μίας ξένης γλώσσας
 • Βεβαίωση εγγραφής σε ένα ΠΜΣ Νεοελληνικής Φιλολογίας
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 
 • Eκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018
 • Δημοσιεύσεις σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (USB)
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

Με την κατάθεση της αίτησης να αποστέλλεται απλό ενημερωτικό e-mail στο: [email protected].

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους με τα ανωτέρω δικαιολογητικά στην ταχυδρομική διεύθυνση: Γραμματεία του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστημίου Πατρών, Επιτροπή Υποτροφίας "Μαρία Μιράσγεζη", Οδός Αρχιμήδους, Κτίριο 7, Ρίο 26504, Πάτρα, τηλ. 2610 969701, 2610 969702.