Υποτροφίες & Πρακτική

Πρόγραμμα υποτροφιών SYLFF

Δικαιολογητικά - Προθεσμία

16/10/2019 | 06:00

Έξι νέες χορηγίες από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε φοιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο σπουδών.

Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το Ιαπωνικό Ίδρυμα Nippon Foundation δημιούργησαν το πρόγραμμα υποτροφιών SYLFF που απευθύνεται σε φοιτητές κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Βεβαίωση εγγραφής ή αποδοχής σε ΠΜΣ ή ΔΠ του Ε.Κ.Π.Α.
  • Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου
  • Αντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών
  • Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά και αγγλικά
  • Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ ΑΕΙ ή ΤΕΙ
  • Συνοπτική έκθεση (μέχρι δύο σελίδες)με σκοπό χρήσης της υποτροφίας

Για περαιτέρω πληροφορίες: [email protected]