Υποτροφίες & Πρακτική

Νέες υποτροφίες από το ΙΟΒΕ

Ολόκληρη η προκήρυξη - Προθεσμία

30/09/2019 | 13:42

Το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), στο πλαίσιο των καταστατικών του σκοπών, χορηγεί υποτροφία για εκπόνηση έρευνας στην περιοχή της ανάλυσης κλάδων και προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας.

Η υποτροφία, ύψους 5.000€, υποστηρίζεται από ευγενική χορηγία της BASF Hellas S.A.

Υποστηρίζει την πρωτότυπη εφαρμοσμένη έρευνα στον χώρο της ανάλυσης των προκλήσεων και των προοπτικών κλάδων και επιχειρήσεων της ελληνικής οικονομίας.

Η διάρκεια ορίζεται στους έξι μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν στο [email protected] τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  2. Συστατική επιστολή
  3. Υπόμνημα (έως 400 λέξεις) με την καταλληλόλητα και το ενδιαφέρον για την υποτρoφία

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.