Υποτροφίες & Πρακτική

ΑΠΘ: Χορηγίες σε χημικούς μηχανικούς

Ολόκληρη η προκήρυξη

01/09/2019 | 06:00

Σε πτυχιούχους Χημικούς Μηχανικούς απευθύνεται το νέο πρόγραμμα υποτροφιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η συνολική αμοιβεί "αγγίζει" τις 33.000 ευρώ.

Δικαιολογητικά:

  • Υποβολή πρότασης - δήλωσης
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο τίτλων σπουδών
  • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
  • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.