Υποτροφίες & Πρακτική

Yποτροφίες με 750 ευρώ το μήνα

Λήγει η προθεσμία - Ολόκληρη η προκήρυξη

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), χορηγεί υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες.

Τίτλος Έργου: «Decoding a human antiviral gene expression program»

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δρ. Μάριος Αγγελόπουλος

Απαιτούμενα Προσόντα:

  1. Πτυχίο ΠΕ στη Βιολογία ή Μοριακή Βιολογία ή Βιοχημεία ή Βιοτεχνολογία
  2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα στα γνωστικά αντικείμενα

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση: aitisi.pdf
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφα πτυχίων
  • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
  • Στοιχεία επικοινωνίας για δύο συστατικές επιστολές
  • Βεβαίωση ορισμού τριμελούς επιτροπής από το Πανεπιστήμιο για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Προθεσμία: έως Παρασκευή 24 Μαΐου 2019

Πληροφορίες:

- κύριος Μάριος Αγγελόπουλος

E-mail: [email protected]

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.