Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες από την Ακαδημία Αθηνών

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση μίας υποτροφίας.

Αντικείμενο: Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, στον κλάδο των Φυσικών Καταστροφών.

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση: aitisi_symmetohis_gkyte_fk_2019-20.doc
  • Φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών
  • Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης πανεπιστημίου ότι ο υποψήφιος έχει γίνει δεκτός
  • Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Υπεύθυνη δήλωση: ypeythyni_dilosi_gkyte_fk_2019-20.doc
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Προθεσμία: έως 24 Μαΐου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη: prokiryxi.pdf

Πληροφορίες:

- Ακαδημία Αθηνών

Διεύθυνση: Σόλωνος 84, 5oς όροφος.

Τηλέφωνο: 210.3664736 και 210.3664781

-Ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών: ΕΔΩ