Υποτροφίες & Πρακτική

Νέες υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Προσόντα, στοιχεία επικοινωνίας, προθεσμίες - Ολόκληρη η προκήρυξη

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺΕθνικό Πρόγραμμα Ελεγχόμενης Θερμοπυρηνικής Σύντηξηςʺ, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Βαλουγεώργη Δημήτριο ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη ανταποδοτικής υποτροφίας.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Διδακτορικό ΑΕΙ Πολυτεχνικής Σχολής Μηχανολόγου ή Χημικού Μηχανικού
  • Γνώσεις στη κινητική θεωρία
  • Πτυχίο ΑΕΙ Πολυτεχνικής Σχολής Μηχανολόγου ή Χημικού Μηχανικού
  • Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα, στην ανάπτυξη υπολογιστικού λογισμικού για επίλυση κινητικών εξισώσεων μιγμάτων αερίων

Προθεσμία: έως Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη: metadidaktoriko.pdf

Πληροφορίες:

- κος Θεόδωρος Κοντός

Τηλέφωνο: 24210 06413

Ε-mail: [email protected] 

- κα Βασίλαρου Ευαγγελία

Τηλέφωνο: 24210 06403

E-mail: [email protected]