Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες στον τομέα Πληροφορικής

Προσόντα, δικαιολογητικά, οφέλη, στοιχεία επικοινωνίας

Το Εθνικό Πανεπιστήμιο Chungbuk της Νότιας Κορέας προσφέρει διδακτορικές υποτροφίες στον τομέα της Πληροφορικής, ειδικών προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Θέματα έρευνας & μάθησης: 

 1. Μαθήματα για νευρωνικά δίκτυα όσον αφορά τους υπολογιστές (+γλώσσα Η/Υ)
 2. Θεματική μοντελοποίηση, γραφικά μοντέλα για δεδομένα & δυναμικά συστήματα
 3. Αλγόριθμοι και αντίστοιχα θέματα 
 4. Υπολογισμός συστημάτων AI με προγραμματισμό GPU, OpenMPI και OpenMP
 5. Γνώσεις για γλώσσες προγραμματισμού και θεμελιώδεις θεωρίες στην επιστήμη των υπολογιστών

Προσόντα: 

 1. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε Πληροφορική και αντίστοιχους τομείς 
 2. Υψηλή βαθμολογία 
 3. Γνώσεις GPA
 4. Αριστες ερευνητικές δεξιότητες
 5. Δημοσίευση σε ερευνητικά επιστημονικά περιοδικά

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο μεταγραφής, αντίγραφο πιστοποιητικού αποφοίτησης
 • Αντίγραφο επίσημου αγγλικού πτυχίου (βαθμολογία)
 • Τρεις συστατικές επιστολές & έντυπα αιτήσεων για Εθνικό Πανεπιστήμιο Chungbuk
 • Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών 

Οφέλη: 

-Οικονομική υποστήριξη για κάλυψη διδάκτρων και εξόδων διαμονής 
-Παρέχεται χώρος διαμονής

Τοποθεσία: Νότια Κορέα

Προθεσμία: έως Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018

Πληροφορίες: 

- Καθηγητής Keon Myung Lee, Τμήμα Πληροφορικής, Εθνικό Πανεπιστήμιο Chungbuk

Ε-mail: [email protected]

Τηλέφωνο: + 82432612263 & + 821036882263

- Ιστοσελίδα Πανεπιστημίου: ΕΔΩ