Δημόσιο - ΑΣΕΠ

99 με τριετή σύμβαση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Η επιλογή του νέου προσωπικού γίνεται από το ΑΣΕΠ

Νοσηλευτές με πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ και απολυτήριο Λυκείου θα προσλάβει το νοσοκομείο

Με 99 υπαλλήλους που θα υπογράψουν 3ετή σύμβαση εργασίας ενισχύεται το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Παπαγεωργίου".

Η επιλογή του νέου προσωπικού θα γίνει με την ευθύνη του ΑΣΕΠ. Προβλέπονται 2 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 56 Τεχνολογικής, 31 Δευτεροβάθμιας και 10 Υποχρεωτικής.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον ηλεκτρονικό κόμβο του ΑΣΕΠ. Σημειώστε ότι οι υποψήφιοι οφείλουν να στείλουν, έως τις 4 Δεκεμβρίου, φάκελο στην έδρα της Ανεξάρτητης Αρχής με την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης και τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα πρόσόντα τους.

Διαβάστε τα προσόντα, τα δικαιολογητικά και τον πρώτο μισθό για κάθε ειδικότητα, στείλτε ηλεκτρονικά την αίτησή σας, πατώντας το αντίστοιχο κουμπί και δείτε ολόκληρη την προκήρυξη που δημοσιοποίησε το ΑΣΕΠ