Επιχειρείν

Προκλήσεις στη προσαρμογή εργασιακού περιβάλλοντος δημιουργεί η ηλικία των εργαζομένων

Μεγάλο συνέδριο για το μέλλον της εργασίας από το ΕΛΙΝΥΑΕ

H ηλικία των εργαζομένων αποτελεί έναν βασικό παράγοντα που καθορίζει τις διαδικασίες πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου και αναδεικνύει προκλήσεις για την αναγκαία προσαρμογή του εργασιακού περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με στοιχεία έρευνας του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) , στις αρχές της δεκαετίας του 2000, στη χώρα μας η μέση ηλικία του συνολικού πληθυσμού ήταν τα 40 έτη, για να φτάσει στο 2018 στα 43,7 έτη. Δηλαδή, ο ελληνικός πληθυσμός στα τελευταία 18 χρόνια γέρασε σχεδόν κατά 4 χρόνια. 

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις αλλάζουν σημαντικά το εργασιακό περιβάλλον, προσφέροντας, τόσο ευκαιρίες όσο και απειλές για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια.

Παρότι κατά τις προηγούμενες δεκαετίες υπήρξαν ήδη αλλαγές στον τρόπο εργασίας (π.χ. εργασία με οθόνη), οι αλλαγές αυτές εντατικοποιούνται αυξάνοντας το νοητικό φόρτο.

Ιδιαίτερα σημαντική πτυχή, όμως, είναι η ψηφιοποίηση της εργασίας και η διαρκώς αυξανόμενη διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο εργασίας. Η διεπαφή ανθρώπου – μηχανής (Human-Machine Interface) γίνεται όλο και πιο σύνθετη και αποτελεί ιδιαίτερο σημείο ενδιαφέροντος.

Όμως, οι τεχνολογικές εξελίξεις, δημιουργούν και σημαντικές βελτιώσεις στην αντιμετώπιση, τόσο των παραδοσιακών όσο και των πρωτοεμφανιζόμενων κινδύνων.

Παραδείγματα αποτελούν η μείωση της έκθεσης των εργαζομένων σε κινδύνους μέσω του εξ αποστάσεως ελέγχου, αφού δεν απαιτείται η παρουσία τους σε επικίνδυνες περιοχές, καθώς και η ανάπτυξη «έξυπνων» Μέσων Ατομικής Προστασίας, τα οποία συνδυάζουν την προστασία και την άνεση του εργαζομένου.

Μεταξύ των εργασιών που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο περιλαμβάνεται και έρευνα του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. με μελέτες περίπτωσης από επιχειρήσεις στην Ελλάδα, που αξιοποιούν ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες αυτοματισμού.

Θα συζητηθούν οι καλές πρακτικές, τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, αλλά και οι δυσκολίες και οι προκλήσεις της διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. 

Στο συνέδριο που διοργανώνει το ΕΛΙΝΥΑΕ, σήμερα και αύριο (18 και 19 Νοεμβρίου 2019, με τίτλο «Με το βλέμμα στο μέλλον» (με τη χορηγία επικοινωνίας του WorkEnter.gr), θα παρουσιαστούν ψηφιακά εργαλεία και η αξιοποίηση των μέσων εικονικής πραγματικότητας στην εκπαίδευση καθώς και οι νέες συνθήκες εργασίας (νέες μορφές εργασιακών σχέσεων και νέο φυσικό και τεχνολογικό περιβάλλον εργασίας. Νέοι, αναδυόμενοι κίνδυνοι. Νέα εργαλεία και δυνατότητες).

Με αφορμή τη διοργάνωση του συνεδρίου, η πρόεδρος του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., κα Ρένα Μπαρδάνη, αναφέρθηκε, ιδιαίτερα, στην έρευνα που διεξήχθη από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. για την πρόληψη και την ετοιμότητα αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στους χώρους κατοικίας στη χώρα μας.

Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότερα από 1.600 άτομα και εξετάστηκε πλήθος παραμέτρων, που αφορούν στην ευαισθητοποίηση και την προετοιμασία του κοινού για έκτακτες καταστάσεις κινδύνου.

Ενδεικτικά, είναι χαρακτηριστικό, ότι λιγότεροι από το 50% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι έχουν στο σπίτι τους πυροσβεστήρα.

Στο συνέδριο θα παρουσιαστεί το σύνολο των πλευρών που εξετάστηκαν και θα αναδειχτούν οι προτεραιότητες των εμπλεκομένων φορέων για την αναβάθμιση των ζητημάτων πρόληψης και αντιμετώπισης των κινδύνων.

Μεταξύ των εργασιών που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο περιλαμβάνεται και έρευνα του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. με μελέτες περίπτωσης από επιχειρήσεις στην Ελλάδα, που αξιοποιούν ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες αυτοματισμού.

Θα συζητηθούν οι καλές πρακτικές, τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, αλλά και οι δυσκολίες και οι προκλήσεις της διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. 

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., ως ο φορέας των κοινωνικών εταίρων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία αναπτύσσει δράσεις στους τομείς της εφαρμοσμένης έρευνας, της εκπαίδευσης, της τεκμηρίωσης / πληροφόρησης, προάγει την κουλτούρα της πρόληψης σε εργαζόμενους, επιχειρήσεις αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία. 

Το συνέδριο απευθύνεται σε όλους όσους εμπλέκονται ενεργά με τη διαχείριση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας της εργασίας αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται να κατανοήσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αφορούν το παρόν και το μέλλον της εργασίας.