Επιχειρείν

Οι γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις ξεπέρασαν το 40%

Κατά τη διάρκεια της θητείας Γιουνκέρ

Όταν το 2014, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ δεσμευόταν ότι μέχρι το τέλος της θητείας του, το 40 % των μεσαίων και ανώτερων διευθυντικών στελεχών της Επιτροπής θα είναι γυναίκες, ίσως λίγοι θα μπορούσαν να εκτιμήσουν ότι θα ξεπεράσει τελικά τον στόχο.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι γυναίκες διευθυντικά στελέχη σε όλες τις βαθμίδες της Επιτροπής καλύπτουν σήμερα ποσοστό 41 %, έναντι 30 % κατά την έναρξη της θητείας της Επιτροπής. Πρόκειται για αύξηση κατά 37 %.

Το ποσοστό είναι ακόμη υψηλότερο στο επίπεδο των μεσαίων στελεχών ή των προϊσταμένων μονάδας όπου το 42 % εξ αυτών είναι γυναίκες, έναντι 31 % όταν ανέλαβε καθήκοντα η Επιτροπή Γιουνκέρ.

Με την προεδρία Γιούνκερ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  τοποθετείται  μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων με το υψηλότερο ποσοστό γυναικών σε ηγετικές θέσεις  σε παγκόσμιο επίπεδο. 

«Η ισότητα σε όλες τις μορφές της αποτελεί βασική αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την πρώτη ημέρα της Επιτροπής Γιούνκερ, δεσμεύθηκα ότι αυτό θα αντανακλάται στο εσωτερικό του εν λόγω θεσμικού οργάνου, μεταξύ άλλων υποσχόμενος ότι θα αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στη μέση και την ανώτερη διοίκηση με στόχο το 40 % έως την 1η Νοεμβρίου 2019» δήλωσε σχετικά ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ  Γιούνκερ. «Ισότητα σημαίνει ισότητα, και τίποτα λιγότερο.»

Ο Επίτροπος Γκίντερ Χ. Έτινγκερ, αρμόδιος για τον Προϋπολογισμό και τους Ανθρώπινους Πόρους, δήλωσε: «Από την έρευνα προκύπτει ότι οι οργανώσεις με ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα. Είμαι πολύ υπερήφανος που εδώ στην Επιτροπή άνω του 40 % των διευθυντικών στελεχών είναι ήδη γυναίκες. Αυτό εγγυάται ποικιλία απόψεων στις συζητήσεις και στις αποφάσεις που λαμβάνουμε προς όφελος των 500 εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ.»

Η πιο εντυπωσιακή πρόοδος επιτεύχθηκε στην κορυφή της οργάνωσης, όπου οι γυναίκες γενικοί διευθυντές αντιπροσωπεύουν πλέον το 38 % του συνόλου, έναντι 14 % στην αρχή της θητείας της Επιτροπής, αποτέλεσμα που μεταφράζεται σε  αύξηση κατά 170 %. Στη βαθμίδα του αναπληρωτή γενικού διευθυντή, οι γυναίκες κατέχουν επί του παρόντος το 40 % των θέσεων, έναντι 8 % τον Νοέμβριο του 2014. Πρόκειται για αύξηση κατά 400%.

Εκτός από την ισχυρή δέσμευση στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο, η πρόοδος οφείλεται σε μια σειρά μέτρων που έθεσε σε εφαρμογή η Επιτροπή από την αρχή της θητείας της όπως οι ατομικοί στόχοι  για όλες τις υπηρεσίες της Επιτροπής όσον αφορά τον διορισμό ενός ατόμου ως προϊσταμένου μονάδας για πρώτη φορά ή οι προσπάθειες  να εντοπιστούν, να αναπτυχθούν και να υποστηριχθούν τα ταλέντα των γυναικών, οι στοχευμένες εκπαιδευτικές συνεδρίες, η καθοδήγηση και ο επαγγελματικός προσανατολισμός.

Επίσης, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την πολυμορφία και την ένταξη που εγκρίθηκε το καλοκαίρι του 2017, ειδικά προγράμματα διοίκησης και υποστήριξης για τα υφιστάμενα και τα νέα γυναικεία δίκτυα. Αυτό αποτελεί μέρος του ευρύτερου θεματολογίου της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων.

Το σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων για την περίοδο 2018-2019 προβλέπει, μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών, δράσεις για την εξάλειψη του φαινομένου της «γυάλινης οροφής» μέσω της χρηματοδότησης έργων για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στις επιχειρήσεις σε όλες τις βαθμίδες διοίκησης, καθώς και την ενθάρρυνση των κυβερνήσεων και των κοινωνικών εταίρων να βελτιώσουν την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.