Επιχειρείν

Είναι το 2019 κομβική χρονιά για τον τραπεζικό κλάδο;

Πληθώρα αλλαγών προκαλεί σαρωτικές εξελίξεις στον τρόπο εργασίας

Σημαντικές αλλαγές στους επιχειρησιακούς τομείς της Λιανικής Τραπεζικής, της Εταιρικής Τραπεζικής Διακυβέρνησης, του Συστήματος Συναλλαγών, του Επενδυτικού Τραπεζικού Συστήματος, των Συστημάτων Πληρωμών και Διακανονισμού, της Διαχείρισης του Πλούτου και των υποδομών της αγοράς προβλέπονται το 2019 σύμφωνα με έκθεση έκθεσης της Deloitte, με τίτλο: "2019 Banking and Capital Markets Outlook: Reimagining Transformation".

Το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα έχει μεγεθυνθεί με αποτέλεσμα να γίνει πολύ πιο ανθεκτικό στις εξωτερικές πιέσεις. Σήμερα, καταγράφει τη μεγαλύτερη κερδοφορία του συγκριτικά με τα τελευταία δέκα χρόνια. Παρόλα αυτά, η ανάπτυξη δεν είναι ομοιόμορφη σε όλες τις χώρες.

Για παράδειγμα, οι αμερικανικές τράπεζες σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές, εφαρμόζουν πληθώρα μέτρων που τις ισχυροποιεί, όπως οι επιθετικές παρεμβάσεις στις πολιτικές και οι αυστηροί κανονισμοί.

Επιπλέον, η ευνοϊκή αύξηση του ΑΕΠ, οι φορολογικές περικοπές και οι αυξανόμενοι ρυθμοί ανάπτυξης συνεισέφεραν στην ενδυνάμωση της αμερικανικής τραπεζικής βιομηχανίας. Στον αντίποδα κινείται ο τραπεζικός κλάδος στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας.

Οι διαρθρωτικές ελλείψεις, η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, τα χαμηλά επιτόκια και η απουσία πανευρωπαϊκού τραπεζικού ρυθμιστικού φορέα έχουν ως αποτέλεσμα οι ευρωπαϊκές τράπεζες να αντιμετωπίζουν διαρκώς προκλήσεις στην επίτευξη κερδοφορίας, ή να έχουν συρρικνωθεί.

Τη μεγάλη έκπληξη για τον κλάδο αποτελούν οι κινεζικές τράπεζες οι οποίες έχουν ισχυροποιηθεί σημαντικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το 2018, οι τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου ήταν κινέζικες. Αντίθετα, οι ιαπωνικές τράπεζες, παρότι εξήλθαν από την οικονομική κρίση, υποφέρουν από τις επιπτώσεις της αργής εγχώριας ανάπτυξης και των χαμηλών / αρνητικών επιτοκίων.

Σύμφωνα με την έκθεση της Deloitte, τονίζεται ότι παρά την εν γένει αισιόδοξη εικόνα για τον παγκόσμιο τραπεζικό κλάδο, δεν έχει σταθεροποιηθεί ακόμη η κατάσταση του τραπεζικού συστήματος.

Οι τελευταίες προβλέψεις των ειδικών οικονομικών αναλυτών της Deloitte δείχνουν 25% πιθανότητα ύφεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2019. 

Πρόσθετα, η απόκλιση σε παγκόσμιο επίπεδο είναι σημαντική και σε σχέση με το κανονιστικό πλαίσιο. Στον χώρο της τεχνολογίας, τεχνολογίες όπως το  blockchain, η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και το cloud αναμενεται να μετασχηματίσουν ουσιαστικά τον τραπεζικό κλάδο.

Το κλειδί για την μέγιστη χρησιμότητα και επίδραση των παραπάνω τεχνολογιών βρίσκεται στην πρόσβαση και την ενσωμάτωση της πληθώρας των δεδομένων. Καθίσταται σαφές ότι τα τραπεζικά ιδρύματα με τους Fintechs και Bigtechs αλληλοεπιδρούν σε μεγάλο βαθμό. 

Η έκθεση της Deloitte καταλήγει ότι οι τράπεζες οφείλουν να επανεξετάσουν τις μετασχηματιστικές μεθόδους που ακολουθούν και να αντιληφθούν ότι πρόκειται για μία ολιστική και πολυετή διαδικασία, η οποία ξεκινάει από την επιβεβαίωση του ρόλου τους στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η υιοθέτηση μίας πελατοκεντρικής νοοτροπίας, η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πελατών, η διευκόλυνση της ροής κεφαλαίων και η προσφορά πίστωσης δεδομένων στην παγκόσμια οικονομία θα ισχυροποιήσουν το στόχο των τραπεζών.

Όπως σημειώνει η έκθεση, το 2019, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στον εκσυγχρονισμό της συμμόρφωσης με το δυναμικό κανονιστικό περιβάλλον και στην εστίαση της αύξησης της αποτελεσματικότητας των ήδη υπαρχόντων ρυθμιστικών συστημάτων.

Η στρατηγική επαναπροσδιορισμού της φορολογίας στη νέα υπό διαμόρφωση ισορροπία του συστήματος θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Οι εταιρείες απαιτείται να θέσουν νέα πλαίσια, που θα έχουν τη δυνατότητα να ενσωματώσουν τις αναδυόμενες πηγές δεδομένων αλλά και σενάρια μοντελοποίησης.

Η επιτυχία των τραπεζών στον ψηφιακό μετασχηματισμό θα εξαρτηθεί τελικά από τη συνύπαρξη της στρατηγικής, της τεχνολογίας και των λειτουργικοτήτων σε όλη την αλυσίδα. Στόχος η υλοποίηση μίας «συμφωνικής επιχείρησης», στην οποία οι τεχνολογίες και οι λύσεις που θα εφαρμόζονται να αλληλοσυμπληρώνονται άψογα, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη αξία. Βασικά εργαλεία για αυτό, αποτελούν η σωστή διαχείριση του όγκου των δεδομένων, ο εκμοντερνισμός του πυρήνα των υποδομών και η ενοποίηση των AI τεχνολογιών.

Όπως σημειώνει η έκθεση, οι τράπεζες πρέπει να υιοθετήσουν μια νέα προσέγγιση στη διαχείριση ταλέντων, για να προετοιμαστούν για το μέλλον της εργασίας. Η αυτοματοποίηση, η οικονομία gig, το crowdsourcing και οι δημογραφικές μετατοπίσεις ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά το εργασιακό περιβάλλον. Η δημιουργία αξίας για τους πελάτες και τα ουσιαστικά κίνητρα για τους εργαζόμενους θα συνεισφέρουν θετικά στην ανταγωνιστικότητα των τραπεζών.