Επιχειρείν

Μπορεί η κλιματική αλλαγή να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για την απασχόληση;

Η ετήσια ανασκόπηση της Κομισιόν δείχνει ότι αλλάζει τον εναλλακτικό τρόπο ανάπτυξης

Μπορεί η κλιματική αλλαγή να επιδράσει στην ανάπτυξη και την απασχόληση;

Η ετήσια ανασκόπηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο “Εξέλιξη της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων στην Ευρώπη (ESDE) για το έτος 2019” απαντά στο παραπάνω ερώτημα με τρόπο θετικό.

Η έκθεση είναι αφιερωμένη στο θέμα της βιωσιμότητας και επιχειρεί να αναδείξει την ανάγκη συμπόρευσης του θέματος της κλιματικής αλλαγής και της διατήρησης της ανάπτυξης.

Παρουσιάζει μια σειρά επιλογών πολιτικής οι οποίες μπορούν να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανάπτυξη και να διαδώσουν τα οφέλη της σε ολόκληρο τον πληθυσμό της ΕΕ και τις μελλοντικές γενιές, επιδιώκοντας παράλληλα μια φιλόδοξη μετάβαση σε μια οικονομία ουδέτερη ως προς το κλίμα.

Η ανασκόπηση του 2019 επιβεβαιώνει επίσης τη συνεχή επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας της ΕΕ, καθώς σημειώθηκαν νέα επίπεδα ρεκόρ στην απασχόληση και στη βελτίωση της κοινωνικής κατάστασης.

«Η ετήσια αυτή ανασκόπηση δείχνει ότι η ανάκαμψη έχει εδραιωθεί στην ευρωπαϊκή οικονομία, επισημαίνει η Μαριάν Τίσεν, Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας του Εργατικού Δυναμικού. “Το ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ είναι το υψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ, καθώς εργάζονται 240,7 εκατομμύρια Ευρωπαίοι, γεγονός που σημαίνει ότι οι θέσεις εργασίας έχουν αυξηθεί κατά 13,4 εκατομμύρια από την αρχή της θητείας της Επιτροπής Γιούνκερ. Η ανεργία στην Ευρώπη κινείται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Και ο αριθμός των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας συνεχίζει να μειώνεται. Πρόκειται για μια καλή αφετηρία ώστε να ενισχυθούν τα αποτελέσματα για τους πολίτες με βάση τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει τη δίκαιη μετάβαση σε μια οικονομία ουδέτερη ως προς το κλίμα, η οποία να αξιοποιεί πλήρως τις ευκαιρίες «πράσινης ανάπτυξης». Μπορούμε να βελτιώσουμε το βιοτικό επίπεδο όλων των πολιτών, υπό την προϋπόθεση ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη, από κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους, θα επενδύσουν σε νέες και καλύτερες δεξιότητες, καλύτερα επαγγελματικά προσόντα και κοινωνικές υπηρεσίες.»

Βασικά σημεία της Έκθεσης:

  • Η μετάβαση σε μια οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα θα αυξήσει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων εργασίας και θα έχει αντίκτυπο στη διάρθρωση της αγοράς εργασίας, στην κατανομή των θέσεων εργασίας και στις απαιτούμενες δεξιότητες.
  • Έως το 2030, η μετάβαση αναμένεται να δημιουργήσει ακόμα 1,2 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας στην Ε.Ε., επιπλέον των 12 εκατομμυρίων που αναμένονται ήδη.
  • Η μετάβαση θα μπορούσε να μετριάσει τη συνεχιζόμενη πόλωση των θέσεων εργασίας που οφείλεται στην αυτοματοποίηση και την ψηφιοποίηση, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και στο μέσο της ψαλίδας μισθών και δεξιοτήτων, ιδίως στον τομέα των κατασκευών και της μεταποίησης.
  • Με βάση τα παραπάνω, οι επιπτώσεις της μετάβασης θα διαφέρουν μεταξύ χωρών και κλάδων. Κατά συνέπεια, οι χώρες πρέπει να προετοιμαστούν προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι σε επαγγέλματα, τομείς και περιφέρειες που εξακολουθούν να συνδέονται με μοντέλα υψηλών εκπομπών άνθρακα δεν θα αγνοηθούν.
  • Για το σκοπό αυτό, είναι σημαντική η εξαρχής ενσωμάτωση της κοινωνικής διάστασης με μέτρα που παρέχουν εισοδηματική στήριξη κατά τη διάρκεια της μετάβασης ή συνδυάζουν υψηλότερη φορολόγηση της ενέργειας και αναδιανομή, είναι καίριας σημασίας.
  • Για να εξακολουθήσει η οικονομική ανάπτυξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επενδύσει στις δεξιότητες των ανθρώπων και στην καινοτομία. Οι επιχειρήσεις της Ε.Ε. με τις καλύτερες επιδόσεις είναι εκείνες που επενδύουν περισσότερο στην κατάρτιση των εργαζομένων και τις υψηλής ποιότητας συνθήκες εργασίας. Πράγματι, οι επενδύσεις σε δεξιότητες, στα επαγγελματικά προσόντα και την επίσημη κατάρτιση των ενηλίκων υποστηρίζουν την απασχολησιμότητα των εργαζομένων, την αύξηση των μισθών και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.